Nabízené produkty

 

 

 

Med květový

 

Výhody konzumace květových medů: jsou vytvářeny z nektaru ukrytého v květech, nebo vystaveného vnějšímu prostředí po dobu několika hodin - vykazují proto nejmenší možnost ekologického znečištění, obsahují vyšší podíl monosacharidů (glukózy a fruktózy), jsou proto snáze stravitelné a umožňují rychlé energetické posílení organismu, obsahují mnohem více pylu z jarního pylového spektra naší přírody, jsou vynikajícím přírodním zdrojem pylu (v pylových zrnech řepky jsou brassiny - látky s protinádorovými účinky, pravidelná konzumace medu s pylovým spektrem dané oblasti může snížit projevy pylových alergií, pylové preparáty jsou též prostředky pro léčení prostatických obtíží.

 

 

Med medovicový

 

Výhody konzumace lesních medovicových medů: jsou vytvářeny z medovice = šťávy rostlinných sítkovic přefiltrované trávicím ústrojím stejnokřídlého hmyzu = producentů medovice, jejich tmavá barva je způsobována podílem medovicových elementů z povrchu listů a jehlic (úlomků stélek řas a hub), kde je medovice včelami sbírána - obsahují více složitějších organických látek rostlinného i živočišného původu - složitější cukry (dextriny), více řepného cukru i HMF, ale také méně vody, více enzymů, obsahují jen málo pylu z letního pylového spektra naší přírody s rozdílným zastoupením podle různých oblastí a stanovišť včelstev, obsahují významně zastoupený selen, má výraznější chuť a aroma.

 

HMF - hydroxymethylfurfural nebo-li "5-(Hydroxymethyl)furfural"

 

Hydroxymethylfurfural vzniká zahřívání glukózy a fruktózy. Přítomnost HMF v medu poukazuje na stáří nebo jeho nadměrné zahřívání. Med po vytočení obsahuje pod 3 mg/kg HMF. Povolené množství vyhláškou č.76/2003 je 40 mg/kg u běžných medů, přísnější norma ČESKÝ MED povoluje 20 mg/kg. Každým rokem správným uskladněním v medu narůstá HMF o 3 mg/kg. Pokud tedy med obsahuje více jak 20 mg/kg, byl med nadměrně zahříván nebo je starý.

 

 

Med prodáváme vždy v nových sklenicích a novým víčkem.

 

Přijďte ochutnat, rádi Vás obsloužíme a těšíme se na Vás.

 

 

 

Med si lze vyzvednout na adrese chovatele, na stanovišti včelstev nebo na hospodářství chovatele.