Včela medonosná kraňská

 

 

Včela kraňská (Apis mellifica carnica) také kraňka, karnika, včela norická

 

Současnost: V současné době je populace včely medonosné kraňské ohrožena zejména nedovolenými převozy včelích matek, případně včelstev, na území chovu kraňské včely z oblasti se zcela odlišným genotypem včel a následným křížením s místní včelou a šířením této populace cestou přirozeného páření. Jedná se zejména o snahu některých chovatelů o rozšíření včely tmavé v České republice. Snaha o amatérské vyzkoušení odlišných včelích plemen je posilována komerční reklamou a neseriózními články. V případě, že by došlo k bastardizaci populace včel, hrozí pokles užitkovosti a výraznému zvýšení výskytu agresivních včelstev. Zavlečením a křížením nových plemen se zvyšuje nebezpečí rozšíření nových kmenů patogenních mikroorganismů a parazitů. Važme si " kraňky" a podpořme její chov právě pro její jedinečné vlastnosti. Je velmi klidná a mírná při manipulaci, odolná vůči bakteriálním nákazám plodu atd. Uvědomme si preferenci čistokrevnosti včel, a podporu chovu včely kraňské, která vyniká svou mírnou povahou.

Rozšíření: Svůj původ odvozuje z Gorenska, hornaté severozápadní části Slovinska (Kraňsko). Dále zaujímá jihovýchodní Alpy, severní Balkán, údolí Dunaje, na severovýchod sahá až do Karpat. V současné době pronikla do střední i západní Evropy, rozchovává se i v Americe a v Austrálii.

 

Exteriér: Středně velká včela s dlouhými končetinami. Chitin je tmavý s častými výskyty kožovitě zbarvených okrajů nebo celého prvního zadečkového článku. Ochlupení je husté a krátké. Ochlupení trubců je šedé až hnědošedé. Ochlupené proužky tergitů zadečku jsou široké až velmi široké. Délka sosáku činí 6,4 až 6,8 mm. Loketní index dělnic je 2,3 až 3,0, trubců 1,8 až 2,3.

 

Vlastnosti: Rychlý až velmi rychlý jarní rozvoj, který končí u některých kmenů již v plném létě. Přezimuje velmi hospodárně. Zvýšená rojivost je známa jen u méně prošlechtěných kmenů. Má dobrý sběrací a orientační smysl, silnou energii letu, využívá dobře jak snůšku nektarovou, tak i medovicovou. Dobře opyluje i využívá snůšku z jetele lučního. Je velmi mírná a klidná při manipulaci s plásty. Je značně odolná vůči bakteriálním nákazám plodu. Málo tmeli. Má vynikající přizpůsobivost. Prof. Ruttner rozlišil u současné kraňské včely čtyři ekologické typy, a to typ alpský, karpatský, benátský a makedonský. Pro podmínky střední Evropy jsou vhodné však pouze typy alpský a karpatský. Z alpského typu z území dnešního Rakouska pocházejí nejznámější a nejrozšířenější kmeny „Sklenar“ z Mistelbachu, „Troiseck“ ze Štýrska a „Peschetz“ z Korutan. Včela kraňská je nejvhodnějším plemenem pro území celého našeho státu. Vzhledem k tomu, že původní areál jejího rozšířeni je ohrožen bastardizací jinými populacemi, je včela medonosná kraňská na území České republiky zařazena mezi genové zdroje.